ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ.

Με την παρούσα ανάρτηση, ο ΙΣΧΑ δηλώνει ότι τίθεται υπέρ των θέσεων του ΠΙΣ όπως αυτές ανακοινώθηκαν κατόπιν της έκτακτης συνεδρίασης της 2ας Νοεμβρίου 2022 κατά την οποία συζητήθηκε το σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου ΥΥΚΑ.

Φεκ καθορισμού τιμών Rapid test

Σύμφωνα με το 4181 ΦΕΚ τεύχος Β 9/9/2021 ισχύουν τα εξής:

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).