Επαναλειτουργία του helpdesk του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου


Επαναλειτουργία του helpdesk του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τη Δευτέρα 09-11-2020.