Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής (16 Οκτωβρίου 2022), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τσιαλούκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Α: Κεσσίδου Ναταλία

Αντιπρόεδρος Β:Δερβίδου Άννα
Γ.Γραμματέας: Βαμβακόγλου Κυριακή

Ταμίας: Ευταξίας Χαράλαμπος

Τακτικά Μέλη:

Κόκκαλη Σταματία

Κυριακίδου – Νικόλα Σεμέλη

Λουκοβίτης Κωνσταντίνος

Μπαλτά Αγγελική

Ουραήλογλου Βασίλειος

Πουργιαζίδου Αντιγόνη

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 10.11.2022