Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής (21 Οκτωβρίου 2018), από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Πυρπασόπουλος Μάριος-Γεώργιος
Αντιπρόεδροι: Κεσσίδου Ναταλία- Ιατρών ΕΣΥ  / Παπαγεωργίου Βασίλειος- Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών
Γ.Γραμματέας: Τσάλαμας Χρήστος
Ταμίας: Βαμβακόγλου Κυριακή

Τακτικά Μέλη:

Δερβίδου Άννα

Ευταξίας Χαράλαμπος

Κόκκαλη Σταματία

Μπαλτά Αγγελική

Τσιαλούκης Παναγιώτης

Χαμαλίδου Χριστίνα

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 12-12-2018