Ανακοίνωση ΕΟΠΠΥ: Πιστοποίηση των Ιατρών στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ

Η καταληκτική ημερομηνία για την πιστοποίηση των γιατρών στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ