Ανακοίνωση: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών Ιατρών στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Όποιοι Ιατροί ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής- Αναισθησιολογίας- Καρδιολογίας ενδιαφέρονται για κάλυψη θέσεων Επικουρικών Ιατρών Ε.Σ.Υ. να κάνουν αίτηση στην 4η ΥΠΕ για το Νοσοκομείο Χαλκιδικής (τηλ. 2313327841).