9η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας-Παιδοαλλεργιολογίας

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:

www.synedra.gr/Synedria/18-9paidpnhm/index.asp?c=i