Έλεγχος και επικαιροποίηση υφιστάμενων συμβάσεων των συμβεβλημένων Ιατρών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η Διεύθυνση Υγειονομικού της Μεραρχίας Υποστήριξης προβαίνει σε διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων με Ιατρούς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί να προβούν σε επικοινωνία με το Τμήμα Συμβάσεων της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ (τηλ. 2310025330) για την επικαιροποίηση των συμβάσεων τους. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ