ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 21.10.2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής ανακηρύσσει υποψηφίους για την ανάδειξη νέων οργάνων α)  Διοικητικό Συμβούλιο β)  Πειθαρχικό Συμβούλιο Προέδρου –Αντιπροέδρου –Μελών  γ)  Εξελεγκτική Επιτροπή και δ) εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. στις εκλογές που θα διενεργηθούν στις 21.10.2018.

Δείτε την ανακήρυξη εδώ