Νέα Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων μετά τη γνωμοδότηση του ΠΙΣ

Προς ενημέρωση των μελών  οι αλλαγές των υποψηφιοτήτων έγιναν βάση γνωμοδότησης του ΠΙΣ (δείτε τη γνωμοδότηση  εδώ).

Για να δείτε τη νέα ανακήρυξη υποψηφιοτήτων  πατήστε εδώ.