Επείγουσα Ανακοίνωση για την χορήγηση αντιβιοτικών

Από 1/9/2020 σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας η συνταγογράφηση αντιβιοτικών θα γίνεται πλέον µόνο ηλεκτρονικά .
Τα φαρµακεία δεν µπορούν να χορηγούν αντιβιοτικά χωρίς ηλεκτρονική συνταγή από τον θεράποντα ιατρό.

Χειρόγραφες συνταγές εκτελούνται µόνο στις εξής περιπτώσεις:
Α)Ασφαλισµένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Β)Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν ΕΚΑΑ(Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας).
Γ)Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).
Δ)Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατοµικά µέσω ΙΦΕΤ φάρµακα εξωτερικού (µικροδέµατα).