Π.Ι.Σ.: Ενημέρωση μελών Ιατρικών Συλλόγων για εξυπηρέτηση μόνο επειγόντων περιστατικών

Τα ιδιωτικά Ιατρεία και εργαστήρια θα πρέπει να εξυπηρετούν αυστηρά και μόνο επείγοντα και έκτακτα περιστατικά και τηρώντας όλους τους κανόνες προστασίας των εργαζομένων, εντός του Ιατρείου, εργαστηρίου.

Κατά συνέπεια τακτικές παρακολουθήσεις, συνταγογράφηση, check up, περιοδικοί έλεγχοι, θα πρέπει να αναβάλλονται.

Τέλος, επειδή έχουν εμφανιστεί κρούσματα αντιποίησης ειδικότητας, ο Π.Ι.Σ. τονίζει ότι η λήψη επιχρισμάτων για κορωνοϊό οφείλει να γίνεται με αυστηρά μέτρα προστασίας , μόνο από τις ειδικότητες που εμπλέκονται στη διάγνωση και θεραπεία του.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν δυνατότητα επιβολής και αυστηρών προστίμων και αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας τους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Π.Ι.Σ.: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 5108