Δικαιούχοι άδειας ειδικού σκοπού

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ. 64/315/οικ.8030/2020-ΦΕΚ 928/Β/18-3-2020