Διαβιβαστικό του Π.Ι.Σ ΑΠ/ 7506/4.11.2020/Συστάσεις Υπουργείου σχετικά με τη χρήση μάσκας