Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β και C, οξείας και χρόνιας, στο Τμήμα Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ.