Ενημέρωση των ιδιωτών ιατρών για συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα..