Τροποποίηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναϊού covid 19 σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από 24-7-2Ο23 έως 28-8-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39873122-7-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4698/22-7-2Ο23)